“Official” kelimesi İngilizce kökenli bir lügat olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “vazife” yahut “iş” anlamına hasılat. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na kadar uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda dümen ve hükümet meselelerinde kullanılırdı.

Midi Çağ boyunca, “official” kelimesi, hükümet yahut kilise aracılığıyla atanmış bir görevliyi tarif etmek bâtınin kullanılmaya mebdelandı. Bu görevliler, örneğin mutluluk daireleri yahut kiliselerde çeşitli meselelerle sorumlu olan kişilerdi.

Zamanla, “official” kelimesi elan geniş anlamlar kazandı ve resmi yahut salahiyettar bir konumda kâin rastgele bir kişâlâ tarif etmek bâtınin kullanılmaya mebdelandı. Hasetmüzde, “official” kelimesi çoğu kez hükümet, spor yahut iş dünyası gibi resmi bir konumda kâin kişmüterakki yahut kurumları tarif etmek bâtınin kullanılır.

Özetle, “official” kelimesinin kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır ve Roma İmparatorluğu’nda kullanılan bir terimdir. Zamanla, lügat resmi yahut salahiyettar bir konumda kâin rastgele bir kişâlâ tarif etmek bâtınin kullanılmaya mebdelamıştır.